Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů prostřednictvím www.stanlyproduction.cz.

Kdo je správce webové stránky?

Stanislava Horáková, IČ: 71514511.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu. Splním si podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro splnění těchto účelů): Poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno nutně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k zaslání cenových nabídek, informace o produktech nebo službách).

Vedení účetnictví: Pokud jste sami mými zákazníky, pak vaše osobní údaje nutně potřebuji, abych splnila zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Cookies

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání tzv. cookie souborů pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání cookie souborů můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

V maximální možné míře chráním vaše osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zabraňují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří mohou přijít do kontaktu s vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která přitom trvá i po skončení smluvních závazků se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Zásady jsou platné k 21. květnu 2019